گازگرفتگی -آتش سوزی

دستگاه هشدار دهنده گاز منوکسید کربن بخش مهمی از برنامه تأمین امنیت خانواده شما می باشد. هدف از طراحی و ساخت این دستگاه، آگاه نمودن شما از وجود گاز سمی CO در محیط زندگیتان میباشد. بسیاری ازمردم فکر می کنند که دستگاه هشدار دهنده گاز CO دارای عملکردی مشابه دستگاه هشدار دهنده دود میباشد، اما اینطور نیست!!

 

اگر دستگاه هشدار دهنده دود بصدا در آمد، شما بسرعت میتوانید با حواس بویایی، بینایی، شنیداری و لمسی خود به ارزیابی وضعیت بپردازید. زیرا در صورت آتش سوزی، شما می توانید دود را ببینید و بوی آن را استشمام کنید، حرارت را احساس کنید و احتمالاً صدای سوختن را نیز بشنوید. و یا اینکه ممکن است تشخیص بدهید که اصلاً شرایط اضطراری نمی باشد و دود موجود، ناشی از مسئله دیگری مانند سوختن غذا  میباشد.

 

اگر دستگاه هشداردهنده گاز منوکسید کربن  بصدا در آمد، شما با حواس بویایی، بینایی، شنیداری و لمسی خود قادر به ارزیابی میزان خطر اطراف خود نمیباشید. زیرا گاز CO، گازی است بی بو، بی رنگ، بی مزه که میتواند بدون هر گونه علائم هشداردهنده افراد ساکن را دچار مسمومیت شدید نماید. بهمین دلیل، وجود یک دستگاه هشدار دهنده گاز CO در محیط زندگی ضروری می باشد.

هشدار!   هیچگاه دستگاه هشدار دهنده گاز CO را جایگزین دستگاههای هشدار دود موجود در خانه خود نکنید. گرچه تولید و انتشار گاز منوکسید کربن در اثر احتراق میباشد، اما دستگاه هشداردهنده گاز CO نمیتواند دود، آتش و یا هر گاز سمی دیگری به غیر از گاز CO را تشخیص بدهد.
هشدار! نصب دستگاه هشداردهنده گاز CO موجب رفع مسئولیت شما در نصب صحیح وسایل گرمایشی محل زندگی خود اعم از درنظرگرفتن دودکش و تهویه مناسب و همچنین تعمیرات دوره ای آنها نمی شود. دستگاه هشداردهنده گاز CO جلوی تولید و انتشار این گاز سمی را نمی گیرد و مشکل وسایل گرمایشی شما را بر طرف نمیسازد.