تست و نگهداری دستگاه

تست دستگاه

به منظور آگاهی از عملکرد صحیح دستگاه، تکمه Test/Reset را فشار دهید. در صورت سالم بودن، شما ۴ بوق کوتاه می شنوید وهمزمان با آن،چراغ قرمز رنگ دستگاه چشمک می زند.
توجه: بدلیل صدای بلند دستگاه، توصیه می شود تا در زمان تست، انگشتان خود را روی خروجی بلنگوی دستگاه قرار دهید.
تست و نگهداری دستگاه

چند نکته در مورد نگهداری دستگاه

به منظور حفظ دستگاه در شرایط نرمال خود، نکات زیر را رعایت نمایید:
• هفته ای یکبار با فشردن تکمه Test/Reset از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
• هر ماه با استفاده از جاروبرقی، گردوغبار جمع شده روی سطح دستگاه را بر طرف کنید.
• هرگز از شوینده ها برای تمیز کردن سطح دستگاه استفاده نکنید. مواد شیمیایی می توانند به طور موقت سنسور را آلوده سازند و یا اینکه دستگاه را به طور دائمی از کار بیاندازند.
• از اسپری کردن رنگ، خوشبو کننده ها، حالت دهنده مو و یا هرافشانه دیگر در نزدیکی دستگاه خودداری نمایید.
• سطـح دستـگاه را رنگ نکنیـد. ذرات رنگ، منـافـذ دستـگاه را مسـدود می کنـد و عملکـرد طبیعی سنسـور آن را مختل می نماید.
• در هنگام تعمیرات داخلی ساختمان و اثاثیه منزل، رنگ آمیزی دیوارها، انجام کاغذ دیواری و استفاده از چسب، دستگاه را به محل امن برده و در داخل کیسه ای پلاستیکی قرار دهید تا از آسیبهای احتمالی و آلودگی حسگر دستگاه جلوگیری شود.
 
گروهی از مواد که می توانند موجب آسیب دیدگی حسگر دستگاه شده و یا موجب خطا در اندازه گیری غلظت گاز CO شوند، عبارتند از:
• متان، پروپان، ایزوبوتن، ایزوپروپانول، اتیلن، اتانول، الکل، بنزن، تلوئن، اتیل استات، هیدروژن، سولفید هیدروژن و دی اکسید گوگرد.
• بیشتر اسپری ها، محصولات با پایه الکل، رنگ، تینر، حلال، چسب، اسپری حالت دهنده مو، عطر، شوینده ها ، دود اگزوز خودرو.
yoo