مکانهای نصب هشدار دهنده گاز منوکسید کربن

هشدار دهنده گاز منوکسید کربن، وجود گاز سمی CO را در محیط خانه و قبل از اینکه اعضای خانواه دچار مسمومیت بشوند اطلاع میدهد. این اطلاع رسانی بموقع خواهد بود اگر شما دستگاه را در محل صحیح، نصب و بدرستی از آن نگهداری نمایید.

مکانهای زیر جهت نصب دستگاه توصیه می شود:

اگر تنها یک دستگاه هشدار دهنده گاز منوکسید کربن را برای خانه خود خریداری نموده اید، آن را در نزدیکی اتاق خواب ها نصب نمایید.

• در صورت داشتن وسیله گرمایشی در اتاق خواب خود، شما باید دستگاه هشدار دهنده گاز CO را در آن اتاق نصب نمایید.
 
• توصیه می شود دستگاه هشدار دهنده گاز CO را در هر طبقه از منزل خود نصب نمایید.
 
• اگر وسیله گرمایشی شما در اتاقی که کمتر در آن تردد دارید قرار دارد (مانند اتاق آبگرمکن) ، دستگاه هشدار دهنده گاز CO را بیرون آن اتاق نصب نمایید تا صدای دستگاه به راحتی در محیط خانه قابل شنیدن باشد.

• در صورت نصب دستگاه بر روی دیوار، آن را بالاتر از سطح دسترسی کودکان قرار دهید. در هر حال تحت هیچ شرایطی به کودکان خود اجازه بازی، جابجایی و یا دستکاری دستگاه هشدار دهنده گاز CO را ندهید.

• دستگاه هشدار دهنده گاز منوکسید کربن را در جایی نصب نمایید که صفحه دیجیتال آن به راحتی قابل رؤیت باشد.
• در ساختمانهایی که سیستم گرمایشی آنها به صورت موتورخانه مرکزی می باشد، مکان مناسب برای نصب دستگاه در داخل موتورخانه، در نزدیکی درب ورودی و در ارتفاع حدود دو متر از کف میباشد تا تعمیرکار به محض ورود به موتورخانه در جریان وضعیت هوا و سالم بودن آن برای کار قرار گیرد. ضمنا دستگاه دارای حافظه بوده تا در صورت انباشتگی گاز CO در زمان پُرکاری موتورخانه ( شبهای سرد زمستان )، مقدار آن را ثبت نموده و تعمیرکار را در هنگام سرویس، از کیفیت عملکرد مشعل و سلامت مسیر خروج دود آگاه سازد.
 
• علاوه بر موتورخانه، دودکش موتورخانه نیز منبع انتشار گاز منوکسید کربن در ساختمان میباشد. لذا، پس از شناسایی محل عبور دودکش موتورخانه ، نصب دستگاه هشدار دهنده گاز CO در اتاقهای واقع درمجاورت محل عبور دودکش ضروری است.
 
• خودروهای روشن در پارکینگ منبع انتشار گاز CO با غلظت بسیار بالا میباشند. لذا در واحدهای مسکونی واقع در مجاورت پارکینگ، نصب دستگاه هشداردهنده گاز CO توصیه میگردد.

مکانهایی که باید از نصب دستگاه اجتناب نمود:

مهم: انتخاب مکان نامناسب برای نصب دستگاه هشدار دهنده گاز منوکسید کربن میتواند روی قطعات حساس آن تأثیر بگذارد.
بمنظور جلوگیری از خرابی دستگاه و عملکرد بهتر آن و همچنین جلوگیری از بوق زدن بی دلیل دستگاه موارد زیر را رعایت نمایید:
• دستگاه را خارج از ساختمان نصب نکنید.
• دستـگاه را در آشپـزخـانه و پارکـینگ که موجب تماس حسگـر دستـگاه با مـواد آلـوده کننده و نهایتاً خـرابی آن می شود، نصب نکنید.
• دستگاه را در مکان خیس و مرطوب مثل حمام نصب نکنید.
• دستگاه را در نزدیکی دودکش و هوا کش و یا هر نوع وسیله ای که عمل تهویه هوا به صورت آزاد و یا فن دار انجام می دهد، نصب نکنید.
• دستگاه را در معرض گرد و غبار قرار ندهید، زیرا موجب مسدود شدن ورودی حسگر و نهایتاً از کار افتادن دستگاه می شود.
• دستگاه را در نزدیکی محل نگهداری موادی نظیر رنگ، تینر، چسب، پولیش، اسپری، شوینده ها و سایر مواد شیمیایی نصب نکنید.
• دستگاه را در مکانهایی که دمای آن کمتر از ۱۰- درجه سانتیگراد و یا بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد  نظیر ایوان  ، زیر شیروانی و پارکینگ نصب نکنید .
• دستگاه را در معرض تابش مستقیم نورخورشید نصب نکنید.
• دستگاه را در نزدیکی لوله اگزوز خودرو قرار ندهید، زیرا باعث خرابی دستگاه می شود.
• دستگاه را در فاصله ای کمتر از ۲٫۵ (دو ونیم متر) از وسایل گرمایشی و پخت وپز نصب نکنید تا از بوق زدن بی مورد دستگاه جلوگیری شود.

• دستگاه را در نزدیکی در، پنجره و یا هر مکانی که فضای داخل ساختمان را به فضای آزاد بیرون متصل می کند، نصب نکنید.
• دستگاه را در کنج دیوار و یا سقف اتاق نصب نکنید. هوای این قسمت از اتاق تقریباً ساکن بوده و انتشار گاز CO به این فضا با تأخیر صورت می گیرد. در این حالت دستگاه نمیتواند شما را به موقع از وجود گاز CO مطلع نماید.
• دستگاه را در نزدیکی باتری های بزرگ و از نوع تَر قرار ندهید. این باتری ها از خود گازهایی متصاعد می کنند که موجب کاهش عمر دستگاه می گردد.
• ورودی های دستگاه را مسدود نکنید. دستگاه را پشت پرده، اثاثیه منزل و یا هر وسیله ای که جریان هوا را به سمت دستگاه مسدود می کند، نصب نکنید.