آشنایی با سازنده SafeHome

با شرکت KingDun Electronic یکی از پیشرفته ترین سازندگان تجهیزات اعلام حریق و تولید کننده هشداردهنده گاز منوکسید کربن SafeHome بیشتر آشنا شویم.